case清洗案例

清洗案例
KNC系列

KNC系列 工具更换式CNC高压清洗机

特点

・通过5轴NC控制,实现了高精度的清洗和去除毛刺。
・由于采用本公司独自开发的自动工具更换装置(ATC),实现了最大水压60MPa以及高精度的控制角度。
・采用工具更换+最大速度50m/分钟的驱动组件,可以进行高精度、高速清洗。

                                             

电 话
短信
地 图
首 页